Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Gra miejska "O wolność przez wieki"
2019-06-11 10:15 / 14058   D.Wierski
 

Miasto Bydgoszcz ogłosiło rok 2019 Bydgoskim Rokiem Wolności. Z tego powodu bieżący rok pełen jest inicjatyw mających na celu upamiętnienie rozmaitych wydarzeń związanych z szeroko pojętą ideą wolności.

W piątek 7 czerwca 2019 odbyła się gra terenowa pn. “O wolność przez wieki!”. Wydarzenie to zostało zorganizowane dzięki współpracy nauczycieli pracujących w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz w Szkole Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi.

Gra została przewidziana dla uczniów dwujęzycznych klas siódmych i ósmych kilku bydgoskich szkół podstawowych. Podczas tego wydarzenia młodzież odwiedziła miejsca związane z walką o wolność Polski, ale i Bydgoszczy, gdzie rozwiązywała zadania dotyczące wspomnianych miejsc, poznając przy tym ich historię. Trasa gry, po której poruszali się uczniowie, rozpoczęła się na Wzgórzu Dąbrowskiego i zakończyła się na Placu Wolności. Uczniowie, poruszając się z punktu do punktu, odwiedzili m. in. Park Miejski im. Henryka Dąbrowskiego, miejsce upamiętniające zniszczenie zagłuszarki stacji radiowych „Wolnej Europy” i „Głosu Ameryki”, Wełniany Rynek z pomnikiem Leona Barciszewskiego, pomnik Kazimierza Wielkiego, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Witolda Bełzy, Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej, Pałacyk Lloyda, Most im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego, fontannę “Potop” oraz pomnik “Wolności” znajdujący się na Placu Wolności.

Na każdym z punktów, który musieli odwiedzić uczestnicy gry, czekali na nich ich starsi koledzy, tj. uczniowie klasy o profilu turystyczno-krajoznawczym IX LO, a także uczniowie z wymiany Rotary. Każdy wolontariusz miał przygotowane zadanie, które przybliżało graczom informację na temat odwiedzanego miejsca, ale było też wskazówką na temat kolejnego punktu na trasie gry. Podczas wykonywania zadań siódmo- i ósmoklasiści mogli wykazać się wieloma umiejętnościami - od rozszyfrowywania zakodowanych wiadomości przez wyznaczanie azymutu po posługiwanie się językiem angielskim w celu otrzymania kolejnej wskazówki. Część zadań została przygotowana tak, by do ich rozwiązania użyto specjalnych aplikacji, np. czytnika kodów QR, c:geo bądź Metaverse, przy pomocy której uczniowie dostawali wskazówki do zadań od Mariana Rejewskiego, pracując w wirtualnej rzeczywistości. Przez cały czas trwania gry uczniowie mogli korzystać z telefonów komórkowych, by znaleźć drogę, a także by wyszukiwać informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi na rozwiązywane zadanie. To połączenie - historycznych miejsc i informacji z technologią - sprawiło, iż poprzez zabawę uczniowie bardzo wiele nauczyli się na temat historii Polski, ale i Bydgoszczy oraz drogi i walki o wolność.

Rywalizacja wśród grup była bardzo zacięta i uzyskane przez nie wyniki były zbliżone, ale najlepszą okazała się grupa uczniów z klasy VII Szkoły Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji, zdobywając I miejsce i zostając Strażnikiem Wolności na rok szkolny 2019/2020. II miejsce zajęła grupa uczniów z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji, zaś III miejsce uzyskała grupa uczniów z klasy VII reprezentujących Szkołę Podstawową nr 17 im. Bohaterów Września 1939 roku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i za udział w grze!

Podziękowania:
Za ufundowanie nagród oraz pakietów startowych dla uczestników gry dziękujemy:
- Miastu Bydgoszcz
- Radzie Rodziców Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy
- Szkole Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowym
- Sieci Supermarketów Piotr i Paweł
 
Dziękujemy Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy za udostępnienie nam sali w Wieży Ciśnień, gdzie w pięknych okolicznościach miało miejsce rozdanie nagród.

Serdecznie dziękujemy uczniom IX Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi za pomoc w przeprowadzeniu gry – bez Was to by nie było to samo.

 

Tekst: Marta Cieślicka (ZS 4 w Bydgoszczy)